BMGK™ logo vector


Below you can download free BMGK™ logo vector logo. This logo uploaded 11 Sep 2014. BMGK™ logo vector logo downloaded 0 times. See preview BMGK™ logo vector logo, download BMGK™ logo vector logos vector for free, write meanings, This is logo available for Windows 8 and Mac OS. You can download vector image in EPS, AI, CDR formats

Tags: industry , Bulgaria

Format: EPS

Description: BMGK, БМГК</p> <p>Българската минно-геоложка камара е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г. </p> <p>Камарата е член на Българската стопанска камара, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, на Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали /ЕВРОМИН/ и на Европейската асоциация за въглища и лигнити /ЕВРОКОЛ/. Към момента тя обединява 100 дружества и организации от осем подбранша: „Добив на метални полезни изкопаеми”, „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални материали”, „Добив на нефт и природен газ”, „Въгледобив (твърди горива)”, „Добив на инертни и строителни материали”, „Добив на скалнооблицовъчни материали”, „Геология”, „Обслужващи бранша дейности – наука, инженеринг, минно строителство, търговия и др.”. Членуващите в БМГК осигуряват висока представителност – от 50 до 100% от всички компании, работещи в съответните подбраншове. Те формират около 5% от брутния вътрешен продукт на страната, работни места за 30 хил. души и чрез други, свързани с тях дейности, на още 120 хил. души.

Author:

Uploader: active-user

Please consider supporting us by giving a social vote after downloading. Thanks!

   

Views: 1264

Average Rating: 4

Number of ratings: 2

Uploaded: 2014-09-11

Update: 2014-09-11

Download: 0

Download price: free

Available: yes

Web: http://www.bmgk-bg.org/

Downloading BMGK™ file vector logo you agree to abide to our terms of use.
Please consider supporting us by giving a social vote after downloading. Thanks!

Post a Meaning

Write about your feelings and thoughts!

Know what this logo is about? Does it mean anything special to you? Know the history of the logo or interesting facts about this? Share your meaning with community, make it interesting and valuable.
Only registered users can post meanings. Please Sign Up or Log in.